Közlemény

Örömmel tudatjuk, hogy Karádi Imre iskolánk megbecsült és szeretett volt igazgatója és tanára, kitüntetést kap pedagógiai munkássága miatt.
Eme elismerés jelképéül nyújtja át az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora a "Gyémánt Diplomát" Karádi Úrnak 2014. október 22-én.

 

Tájékoztató a tankönyvellátásról a 2014/2015-ös tanévben

 Tisztelt Szülők!

 

A tankönyvellátással kapcsolatban az alábbi tudnivalókról tájékoztatjuk Önöket:

Az ingyenes tankönyvellátásban nem részesülő tanulók számára július hónap folyamán a lakcímre fog megérkezni a díjbekérő a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-től. Kérjük, legyenek figyelemmel a befizetési határidőre: augusztus 15.

A tankönyvek árának kiegyenlítésére több lehetőség van:

 • készpénzzel a postahivatalokban (feladóvevényt őrizzék meg)
 • banki átutalással a díjbekérőn szereplő bankszámlára (a befizető azonosítót a közleményben feltétlenül tüntessék fel; sikeres átutalás esetén a banki bizonylatot őrizzék meg)
 • utalvány formájában a tatabányai vagy budapesti Kello Infopontban (Tatabánya, Komáromi út 27.; Budapest, Honvéd u. 5.; nyitva tartás: H-P 8.00-18.00, Sz 8.00-14.00)

 

  • papír alapú utalványok:
     • Erzsébet iskolakezdési, ajándék és gyermekvédelmi utalvány
     • Sodexo iskolakezdési támogatási utalvány
     • Ticket Service beiskolázási utalvány
     • Posta Paletta iskola és ajándék utalvány
     • Puebla beiskolázási, ajándék, kultúra utalvány
  • elektronikus e-utalványok:
     • OTP Cafeteria kártya - iskolakezdési és ajándék jogcím
     • Multi-Pay Cafeteria kártya - iskolakezdési jogcím

 

A befizetésről szóló pénztárbizonylatot meg kell őrizni!

A tankönyvek kiosztásakor minden diák hozza magával a befizetett csekk vagy banki átutalás vagy pénztárbizonylat másolatát attól függően, hogy csekkel, utalvánnyal vagy banki átutalással egyenlítette ki a díjbekérőt.


Kérjük, hogy azon tanulók, akik pótvizsgázni mennek augusztus végén, csak a sikeres pótvizsga letétele után fizessék be a díjbekérőt! Ha a nyár folyamán egy tanuló elmegy az iskolából, ne fizesse be a kiküldött csekket, az új iskolában jelezze tankönyvrendelési szándékát!

Az ingyenes tankönyvellátásban részesülő tanulóknak a következőket kell tudni. A 2014-2015-ös tanévben intézményünkben az ingyenes tankönyvellátás az iskolából történő kölcsönzéssel, használt tankönyvek biztosításával, illetve a tankönyvvásárláshoz nyújtott pénzbeli támogatással történik.
A normatív kedvezményre való jogosultságot igazolni kell. Az igazoló iratnak a tankönyvosztás napján ÉS október 1-jén is érvényesnek kell lennie. Felhívjuk figyelmüket arra, hogy akinek lejárt az igazolása, annak feltétlenül meg kell újítania!

Az igazolások a következők lehetnek:

 • Három- vagy többgyermekes családok esetében a támogatást igénybevevő szülő munkahelye, illetve a Magyar Államkincstár által kiadott hivatalos családipótlék-igazolás vagy 2014. július havi családi pótlék kifizetését igazoló postai szelvény vagy bankszámlakivonat vagy fizetési jegyzék. Postai szelvény, bankszámlakivonat, fizetési jegyzék esetében a szülő írja a családi pótlék összege mellé a gyermek nevét, osztályát és aláírásával igazolja azt.
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetében a jegyző által kiállított határozat.
 • Tartósan beteg tanulók esetében szakorvosi igazolás vagy emelt összegről folyósított családipótlék-igazolás.
 • Sajátos nevelési igényű gyermek esetében a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye.

A szülők a közölt adatok valódiságáért büntetőjogi felelősséget viselnek.
Amennyiben a nyár folyamán az ingyenességre való jogosultság megszűnik vagy valamely diák jogosulttá válik az ingyenességre, azt is kérjük az iskola felé mielőbb jelezni!

A tankönyvosztás időpontjáról és módjáról a későbbiekben tájékoztatjuk Önöket!

Köszönjük együttműködésüket! 

Tankönyvjegyzék megtekintése

 

Egészségnap a Vajdában

 

A bicskei Vajda János Gimnázium és Szakközépiskolában 2014.04.16-án rendeztük meg az intézmény Egészségnapját. Célunk az volt, hogy a diákokban tudatosítsuk a helyes étkezés, az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás és a prevenció fontosságát. Szakmai előadások, szűrővizsgálatok, ismeretterjesztő filmek és közös sportolás alkották a programot. A nap tervezésekor sok mindent kellett mérlegelni, hasznos, tanulságos, ugyanakkor szórakoztató, jó hangulatú programot szerettünk volna kínálni. Olyat, hogy az ismeretszerzés közben mindenki jól érezze magát.
A nap közös futással indult a Bocskai és a Fáy utcán a Bicskei Rendőrkapitányság közreműködésével. Ezt követően az iskola minden diákja együtt gimnasztikázott a sportpályán. 8:45-kor kezdődtek a foglalkozások, a 14 helyszínt osztályfőnökeik vezetésével látogatták végig tanulóink forgószínpad -szerűen.

Jól felkészült szakemberek igényes előadásit hallgathattuk meg a következő témákról:

 • Az egészséges táplálkozás
 • A salátakészítés alapszabályai
 • A sugárzás káros hatása
 • Natúrpatika
 • A biztonságos sex
 • A drogok veszélyei
 • Konfliktuskezelés
 • Dohányzás és az alkohol
 • A vitaminokról

Az Egészségfejlesztési Iroda unkatársai a 18 éven felüliek alapállapot felmérését végezték, a Vöröskereszt dolgozói vérnyomást és vércukorszintet mértek az alsóbb évfolyamoknak. Az előadások szüneteiben az aulában kiállított könyvekbe pillanthattak be tanulóink az egészséges életmóddal, a stresszoldással, a sporttal, a gyógynövényekkel foglalkozó kiadványokkal a bicskei könyvtár segítette munkánkat. 11.00-kor érkezett a Bicskei Mentőállomás legújabb, rendkívül biztonságos autója. A gyerekek érdeklődéssel hallgatták a szakemberek beszámolóját, illetve kipróbálhatták az új hordágyat és a legmodernebb végtagrögzítőket is. Az egészségnapot egy fergeteges, jó hangulatú tanár- diák kosármérkőzés zárta a tanárok győzelmével. A nap folyamán minden résztvevő egészséges szendvicseket, salátákat, falatkákat és sok-sok gyümölcsöt kóstolhatott. Az egészségnapot a Kempo Világbajnokságra készülő csoportjaink bemutatói is színesíttették. A nap sikerét sok ember közös munkájának köszönhetjük.

Akiknek köszönettel tartozunk az előadásokért, a bemutatókért, az ismeretterjesztő anyagokért és az esemény biztosításáért:

 • Artainé Deák Anikó, EFI irodavezető
 • Berecz Botondné, EFI munkatárs
 • Endrédiné Szabó Erika, Nagy Károly Városi Könyvtár
 • Erdeiné Perjési Noémi, védőnő
 • Horváth Jánosné, Magyar Vöröskereszt, Bicske, területi vezető
 • Dr. Lovasné Báder Katalin, tanár
 • Melnek Tiborné, védőnő
 • Miskolczi Jánosné, az Ezerjófű drogéria vezetője


A Gimnázium tanárai:

 

 • Arany Ildikó
 • Bodor Éva Mária
 • Kecskés László
 • Patyiné Varga Annamária
 • Szakács Sándor
 • Todorovics Csilla

A Bicskei Mentőállomás szakemberei
A Bicskei Rendőrkapitányság szakemberei

Akiknek köszönettel tartozunk az adományokért:

Ezerjófű drogéria Spar  Tesco Müller

 Mizsel  Falusi bolthálózat Sváb pékség  Papinóth  

Vál-völgye pékség TejElek Kft. Kertész vegyesbolt 

 • A 12. a osztály szülői közössége

 

A 12. a osztályt dicséri a jól sikerült rendezvény előkészítése, lebonyolítása és az egészséges büfé kínálatának ízletes összeállítása.
A pozitív visszajelzések az előadók, a diákok és a tanárok részéről azt mutatják, van igény arra, hogy ezt a napot évi rendszerességgel megszervezzük.

 Hagyományt teremtünk a jövőért!

 Vallus Éva
szervező, a 12.a osztályfőnöke

 

Siker a megyei diákolimpián

 

 iskolánk kézilabda csapata 3. helyezést ért el a megyei diákolimpián!

 


József Attila Mese-, Vers- és Novellaíró Pályázat

 

A XX. Országos József Attila Mese-, Vers- és Novellaíró Pályázaton
d
íjazásban részesült és bekerült a 2014. évi gyermek- ifjúsági és pedagógus írók antológiájába
Vigyikán Villő 11. osztályos diák pályaműve.

A pályázat ünnepélyes eredményhirdetése és a legjobb alkotásokat tartalmazó
ÖrökSzép című antológia könyvbemutatója
2014. április 11-én 13:30 órakor kezdődik
az Oladi Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola Galériájában.
(9700 Szombathely, Simon I. u. 4.)

Régen volt, hol is volt

 

A "régen volt, hol is volt" Raoul Wallenberg verseny középdöntőjén,
150 induló csapatból a D-day 
csapat (Akli Bence, Láng Angéla, Lukács Bence, Sitkei Imre) a nyolcadik,
a Bicskedély (
Horváth Bence, Kernbaum Ákos, Kolonics Krisztián, Vigyikán Villő) a negyedik helyen végzett.
Gratulálunk!!!

 

Legfrissebb sikerünk

Iskolánk különdíjat nyert

az Akadémiai Kiadó, az Angoltanárok Nemzetközi Egyesülete,

a Student Lines Diákutazási Iroda és az 5percAngol által szervezett játékos,

angol nyelvű szótárversenyen.

Kattintásra nagyítható.

Magyar-Lengyel Barátság Napja

A Magyar-Lengyel két jó barát képzővészeti versenyen szerzett emléklapja