Fejér Megyei Diáknapok 2015

 

Nagy Daniel diaknapok Vajda 2015 diaknapok

 

Rendkívüli felvételi eljárásról tájékoztató

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a Fejér Megyei Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola rendkívüli felvételit tart a rendes felvételi eljárás során be nem töltött helyekre 2015. május 4-15. között.

Jelentkezni ezen időszakban az iskolában lehet, az alábbi osztályokba:

  • Gimnázium rendvédelmi - 01
  • Gimnázium humán-nyelvi - 02
  • Logisztikai ügyintéző, szakközépiskolai osztály - 03

Érdeklődni személyesen, illetve telefonon: 22/350-799

 

Rendes felvételi eljárás keretében felvett tanulók

 

Gimnázium rendvédelmi - 01

Gimnázium humán-nyelvi - 02

Szakközép logisztika - 03

71734892595

74209130936 

71982459305 

77234365589

71770867481 

72537812727 

72599838653

79162553509 

73459836386 

77341436790

77977375724 

71770863007 

73599915262

78064036597 

77237980189 

77312116249

75334040582 

71920262069 

75388217106

72515570503 

79407762428 

73506387558

 

74089261815 

78691635255

 

75824771916 

71972527573

 

76620379358 

77882292414

 

75733657972 

71487104800

 

77565892756 

71856238185

 

79717013810 

74105058126

 

74684263798 

75583086508

 

71739877395 

79111649993

 

75932266774 

73117613950

 

76096258401 

 

 

Oklevél

 

Osztályozóvizsgák témakörei

 

Az osztályozóvizsgák témaköreinek megtekintése.

 

A vizsgázók tájékoztatása

 

Az írásbeli vizsgák időpontjai:

magyar ny. ir.

május 4. hétfő 8.00

biológia

május 13. szerda 8.00

matematika

május 5. kedd 8.00

földrajz

május 14. csütörtök 14.00

történelem

május 6. szerda 8.00

informatika

május 15. péntek 8.00

angol

május 7. csütörtök 8.00

belügyi rend.

május 15. péntek 14.00

német

május 8. péntek 8.00

fizika

május 18. hétfő 14.00

A vizsga menetével kapcsolatban

Használható segédeszközök az írásbeli vizsgán:

magyar: helyesírási szótár csoportonként

matematika: függvénytáblázat (több fajta is lehet), (szöveget tárolni nem tudó) számológép, körző, vonalzó, szögmérő (mindent a vizsgázó hoz!)

történelem: helyesírási szótár csoportonként; középiskolai történelem atlasz (vizsgázó hozza!)

angol-német: nyomtatott szótár (vizsgázó hozza, a IV., íráskészség részhez használható)

földrajz: II. feladatlaphoz középiskolai földrajz atlasz, (szöveget tárolni nem tudó) számológép (mindent a vizsgázó hoz!)

biológia: (szöveget tárolni nem tudó) számológép

Mobilt kikapcsolva, egyéb holmit a terem egy asztalára helyezze.

A borítékra írja rá nevét, osztály a vizsgatárgy nevét és szintjét, a vizsganap dátumát. A borítékot NE ZÁRJA LE! Tegye az asztala tőle távoli oldalára.

Az egyes írásbeli vizsgák felépítése:

magyar: két független feladatsor (60 + 180 perc), VÁLASZTÁS JELÖLÉSE

matematika: két független feladatsor (45 + 135 perc), A NEM VÁLASZTOTT FELADAT JELÖLÉSE történelem: összefüggő (180 perc), VÁLASZTÁS JELÖLÉSE

angol-német: négy független feladatsor (60 +30 +30 +60 perc, II és III. rész közt 15 perc szünet) földrajz: két összefüggő rész (20 + 100 perc)
biológia: összefüggő (120 perc)
belügyi rendészeti ismeretek: összefüggő (120 perc)

fizika: Összefüggő (120 perc)

A megoldott feladatlapot a borítékra tegye a megoldási idő lejártakor. Ettől kezdve nem nézheti meg, nem egészítheti ki. Az utolsó feladatlap kitöltése után várja, hogy a felügyelő tanár átvegye a dolgozatot, jelenlétében lezárja a borítékot.

A nyelvi írásbeli II. és III. rész közti szünetben hagyja el a termet, időben (15 percen belül) érkezzen vissza.

Feladatlapra, esetleges tisztázati és piszkozati lapra NÉV felírása

Feladatlap belső oldalán a „Fontos tudnivalók” szöveget érdemes elolvasni!

A választott (matekból a nem választott) feladatot jelölni kell (érdemes a beadás előtt)!

A feladatlap beadása előtt ki kell tölteni a tisztázati és piszkozati lapok számát.

A dolgozatot KÉK VAGY FEKETE TOLLAL kell írni! (matek: rajzokat ceruzával - UTÁNA TOLL!!)

Szükség esetén ki lehet menni a mellékhelyiségbe, a dolgozatot addig le kell adni. Előoldalra írjuk rá. mikor ment ki és mikor jött be + aláírás.

A dolgozatírás alatt - mások zavarása nélkül lehet enni, inni.

Szabálytalanság: feljegyzésre kerül a dolgozatra, a dolgozatírás befejezése után jegyzőkönyv készül, az irodában a következményről a vizsgabizottság dönt a szóbelit megelőző értekezleten.

pl. másokkal beszélni, bármely módon kommunikálni; a folyosón, mellékhelyiségben információhoz jutni; más eszközét használni; mobilt használni; a termet engedély nélkül elhagyni.

A dolgozatok megtekintése, jogorvoslati lehetőség

A dolgozatok megtekintése június 2-án. kedden 8-tól 16-iglehetséges: emeltszintű megtekintése is június 2.

A dolgozatokról, kézzel másolat készíthető vagy lefényképezhető.

A dolgozat javításával, értékelésével kapcsolatban észrevételt lehet tenni.

A vizsgázó nyújtja be írásban június 4-én 16 óráig az igazgatóasszonynak.

Az észrevétel kizárólag a javítási útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetén tehető.

Bicske, 2015. január 16.