Nyári ügyelet: szerdánként 8:00-11:00

 

Tankönyvellátás 2016/2017

 

Tisztelt Szülők!

A tankönyvellátással kapcsolatban az alábbi tudnivalókról tájékoztatjuk Önöket:

A 2016–2017-es tanévben a következő változás történt: Az iskolák részére a visszáru intézménye megszűnt: Az adott tanévhez megrendelt tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő elállási jogának gyakorlásával, 2016. szeptember 15-ig küldheti vissza a KELLO részére. A költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia. Visszaküldési cím: 2225 Üllő, Zöldmező u. 3.

A fizetős tanulók részére a Kello (Könyvtárellátó Nonprofit Kft.) nem küld előre díjbekérőt. Az iskola a tankönyvosztáskor adja át a fizetős diáknak a megrendelt könyveket, a számlával és a csekkel együtt. A tankönyvek árát utólag kell kifizetni. Ennek módja: csekk, banki átutalás, iskolakezdési utalvány. A befizetési határidő 2016. szeptember 15.

Az ingyenes tankönyvellátásban részesülő tanulóknak a következőket kell tudni. A 2016–2017-es tanévben intézményünkben az ingyenes tankönyvellátás az iskolából történő kölcsönzéssel, használt tankönyvek biztosításával, illetve a tankönyvvásárláshoz nyújtott pénzbeli támogatással történik. A normatív kedvezményre való jogosultságot igazolni kell. Az igazoló iratnak a tankönyvosztás napján ÉS október 1-jén is érvényesnek kell lennie. Felhívjuk figyelmüket arra, hogy akinek lejárt az igazolása, annak feltétlenül meg kell újítania!

Az igazolások a következők lehetnek:

  • Három- vagy többgyermekes családok esetében a támogatást igénybevevő szülő munkahelye, illetve a Magyar Államkincstár által kiadott hivatalos családipótlék-igazolás vagy 2016. július havi családi pótlék kifizetését igazoló postai szelvény vagy bankszámlakivonat vagy fizetési jegyzék. Postai szelvény, bankszámlakivonat, fizetési jegyzék esetében a szülő írja a családi pótlék összege mellé a gyermek nevét, osztályát és aláírásával igazolja azt.
  • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetében a jegyző által kiállított határozat.
  • Tartósan beteg tanulók esetében szakorvosi igazolás vagy emelt összegről folyósított családipótlék-igazolás.
  • Sajátos nevelési igényű gyermek esetében a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye.

A szülők a közölt adatok valódiságáért büntetőjogi felelősséget viselnek.
Amennyiben a nyár folyamán az ingyenességre való jogosultság megszűnik vagy valamely diák jogosulttá válik az ingyenességre, azt is kérjük az iskola felé mielőbb jelezni!

A tankönyvosztás időpontja: 2016. augusztus 26., 8–16 óra.

Köszönjük együttműködésüket!

 

Tankönyvlista 2016/2017 megtekintése/letöltése

 

Matematika javítóvizsga és osztályozóvizsga anyaga

 

 

9. osztály 10. osztály 11. osztály

 

 

 

 10. A osztály angol pótvizsga anyaga
(Fodor Éva csoportja)

 

A pótvizsga anyaga a Headway Elementary könyvből a következők:

  • 7. leckétől a 11. lecke végéig a teljes anyag, nyelvtan, szókincs, olvasmányok tartalma, dialógusok
  • 12. lecke első oldal, nyelvtani rész kivételével, valamint az olvasmány szavai, kifejezései.

 

Javítóvizsga

 

  • A javítóvizsga írásbeli időpontja: 2016. augusztus 23. 8:00
  • A javítóvizsga szóbeli időpontja: 2016. augusztus 24. 8:00

 

Rendes felvételi eljárás keretében felvett tanulók

2016/2017-es tanév

 

Gimnázium rendvédelmi - 01 Gimnázium humán-nyelvi - 02 Gimnázium logisztika - 03
71636981510 71619071763 71628945331
71588674040 71624608173 71587219570
71588671755 71636984512 71636996077
71619052893 71596818341 71643136173
71601099880 71619074362 71619089688
71599676105 71587225620 71619075243
71619088045 71619073220 71587235995
71611786169 71587233088 71619048667
71639686944   71359224653
71611791777   71611966677
75261003019   71619086659
71619041639   71619046359
71587235387   71603188569
71608892150    
72310429479    
71619085651    
71635684217    
71619066001    
71619051662    
78827614074    

Rendkívüli felvételi eljárásról tájékoztató

 

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a Fejér Megyei Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola rendkívüli felvételit tart a rendes felvételi eljárás során be nem töltött helyekre 2016. május 2-13. között.
Jelentkezni ezen időszakban az iskolában lehet, az alábbi osztályokba:
-    01: közrendvédelmi, gimnáziumi osztály
-    02: humán-nyelvi, gimnáziumi osztály
-    03: logisztikai ügyintéző, gimnáziumi osztály


Érdeklődni személyesen, illetve telefonon: 22/350-799.

 

 

Újabb Vajdás sikerek